bi
 Analityka biznesowa jest pojęciem bardzo szerokim i złożonym.

Najbardziej ogólnie można przedstawić ją jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i zmiany kierunków w zarządzaniu.

Jeżeli posiadają Państwo prostą bazę danych np. DBF lub inną relacyjną bazę SQL (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, MS Access) ale niestety wasz program nie daje zadawalających raportów związanych z działalnością firmy, oferuję pomoc w uzyskaniu interesujących informacji z zapisanych danych.